Hamam

Den renande mötesplatsen

Ordet hamam betyder ”mummel”. Kanske en något märklig benämning på en offentlig badanläggning, men det säger mycket. En traditionell Hamam är en plats där människor möts, samtalar och utbyter tankar. En social arena lika mycket som en plats för kroppslig rening, med uråldriga rötter.

Ytterst kommer traditionen från romarriket, men där råkade den i vanrykte efter kristendomens genombrott. Däremot levde den kvar i det som kom att bli det ottomanska riket och så småningom Turkiet. Och traditionen lever än idag.
I vår version är Hamam ett möte mellan tradition och modernitet, mellan öst och väst.

Duo-behandling
Våra Hamambehandlingar går att boka som Duo-behandling tillsammans med en vän, i samma rum med varsin terapeut.

Läs mer >>