Osteopati

Denna behandling utgår från just ditt specifika behov.
Vår osteopat, Anna Gagner, använder sig av många olika behandlingstekniker för att hitta restriktioner och orsak till besvär. För att kunna förbättra kroppens olika funktioner kan osteopaten även ge råd om träning, kost och andra livsstilsfaktorer som påverkar hälsan.

Osteopati kan bland annat hjälpa dig med stress, rygg- och nackbesvär, huvudvärk, yrsel, idrotts- och förslitningsskador, pms och graviditetsbesvär.

Pris
50 minuter

Tisdag & fredag: 1245:-

Pris
80 minuter

Tisdag & fredag: 1645:-

Boka

Telefon: 031-708 83 25
E-post: spa@upperhouse.se

Eventuell avbokning av behandling, spaentré och spapaket ska ske senast 24 timmar före din bokade tid. I annat fall debiteras du hela kostnaden.

Åldersgräns för att besöka Upper House Spa är 16 år i målsmans sällskap.

Osteopati behandling

Om Osteopati

Osteopati är en behandlingsform som utgår ifrån att människan är en helhet och att alla delar i kroppen samverkar. Våra förmågor att hantera påfrestningar och olika situationer påverkar hur vi mår. Osteopatin är hälsofrämjande och fokuserar på att kroppen har, genom sina egna funktioner, en självreglerande och självläkande förmåga.

Genom en Osteopatisk behandling förbättrar du cirkulation, det lymfatiska systemet och ditt nervsystem så kroppens självläkning kan fungera optimalt.

Osteopaten behandlar inte bara områden där problem/smärta har uppstått, utan försöker hitta till de bakomliggande orsakerna för att även behandla dessa. Behandlingsformen är en form av manuell medicinsk behandling där Osteopaten använder sig av sina händer för att ställa diagnos och för att behandla. Varje behandling anpassas utifrån patientens individuella behov och målet är alltid att förbättra dennes välmående och hälsa.