Information gällande Covid19

Våra gästers och medarbetares hälsa och välbefinnande är vår högsta prioritet och vi följer naturligtvis våra myndigheters rekommendationer.
Hos oss på Upper House Spa har vi öppet som vanligt, även vårt gym och vår yoga har öppet.
– Tänk på att hålla avstånd till andra gäster och personal.
– Vid minsta symptom på sjukdom stannar vår personal hemma och vi förväntar oss även det av våra gäster.
– Vi har förfinat våra städrutiner där särskild vikt läggs på utsatta ytor och vi rengör ofta och regelbundet.
– Handsprit finns lättillgängligt för våra gäster.
– Vi har tydliga skyltar som påminner om vikten av att hålla avstånd och av handhygien.

Läs mer om hur vi arbetar för din trygghet